Hoe doe je dat? en SCOL of Zien

In de delen van Hoe doe je dat? wordt gewerkt aan concrete sociale en emotionele vaardigheden. Dat maakt het mogelijk om de voortgang in deze vaardigheden te volgen met behulp van het observatie-instrument. 

Omgekeerd is het ook mogelijk het verhaal, de vragen en werkvormen te gebruiken als de uitkomst van de observatie aantoont dat sommige kinderen in de groep wat extra aandacht nodig hebben bij de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden.