Hoe doe je dat ook voor speciaal onderwijs

De prentboekenserie ‘Hoe doe je dat?’ is gemaakt voor de onderbouw van het basisonderwijs. In de boeken staan steeds specifieke sociaal-emotionele en/of taak-werkhoudingsvaardigheden centraal. Bij elk verhaal horen praktische werkvormen, wat de serie ook geschikt maakt voor het speciaal onderwijs.

Niet alle kinderen hebben een even goede antenne voor gedragsverwachtingen. Sommige kinderen hoef je niets te vertellen, andere kinderen hebben uitleg en oefening nodig om te weten wat er van ze verwacht wordt. We gaan er in de serie vanuit dat door het oefenen van sociaal-emotionele en taak-werkhoudingsvaardigheden kinderen hier beter in kunnen worden.

Het verhaal dat aan de basis ligt van elk boek kan daarbij helpen: het is overzichtelijk, behandelt verschillende aspecten van een onderwerp en biedt stof voor gesprek. Bij de werkvormen worden voorbeelden gegeven van gespreksvragen. Op die manier breng je het onderwerp dicht bij de kinderen. Samen kun je zo het probleem verkennen en op zoek gaan naar gedragsmogelijkheden. De oefeningen bij de verhalen zijn praktisch en overzichtelijk. Ze zijn steeds gericht op een specifieke sociaal-emotionele en/of taak-werkhoudingsvaardigheid.

De werkvormen kunnen met de hele groep worden gedaan maar het is ook mogelijk om ze in kleinere groepjes aan te bieden. Daarnaast zijn er werkvormen die geschikt zijn om te doen tijdens een gymles of bij het buitenspelen.

Dat de werkvormen speels, gevarieerd en vrolijk zijn, maakt het gemakkelijker om de vaardigheden herhaaldelijk te oefenen in verschillende situaties. Dit maakt de kans groter dat de kinderen zich de vaardigheden ook echt eigen maken.